Osnivačka skupština Komore javnih beležnika Republike Srbije

Nakon što je ministar pravde Nikola Selaković imenovao prvih 94 notara Republike Srbije početkom augusta 2014.godine, održana je Osnivačka skupština Komore javnih beležnika 15. augusta, 2014. godine u Beogradu. Komora će biti ključni akter u daljem uspostavljanju efikasnog sistema javnih beležnika u Srbiji. Pored toga, uloga Komore će biti i u predstavljanju, promociji, obučavanju nosioca ove nove pravosudne profesije. Osnivačkom skupštinom je predsedavao Miodrag Đukanović, predsednik Komore. U svom obraćanju, Ministar Nikola Selaković je izrazio velika očekivanja od Komore. GIZ-ov Program za pravne i pravosudne reforme u Srbiji će nastaviti pružati podršku razvoju ovog novog instituta.