Predstavnici JKS prisustvovali Međunarodnoj konferenciji u Minsku

Javnobeležnička komora Belorusije, u periodu od 08 – 10. juna 2017. godine organizovala je Međunarodnu naučno-praktičnu konferenciju u Minsku, Belorusija, sa temom „Vansudska zaštita prava fizičkih i pravnih lica: trenutno stanje i mogućnosti za razvoj notarske profesije“.

Na Konferenciji su, pored zemlje domaćina, učestvovali i predstavnici 18 zemalja evropskog notarijata uključujući i predstavnike Javnobeležničke komore Srbije.

predstavnici-jks-prisustvovali-medjunarodnoj-konferenciji-u-minsku

Na Konferenciji su predstavnici Javnobeležničke komore Srbije, kroz javnu prezentaciju srpskog javnog beležništva, upoznali kolege sa trenutnim stanjem, kao i daljim mogućnostima za razvoj javnog beležništva u Srbiji.

predstavnici-jks-prisustvovali-medjunarodnoj-konferenciji-u-minsku-2

Predstavnici Javnobeležničke komore Srbije aktivno su učestvovali i u radu okruglog stola, koji je u okviru Konferencije održan na temu „Profesionalna etika javnih beležnika“.

predstavnici-jks-prisustvovali-medjunarodnoj-konferenciji-u-minsku-3