Predstavljen Izveštaj o implementaciji javnog beležništva u Srbiji

Javnobeležnička komora Srbije i misija OEBS u Srbiji organizovali su 29. juna 2017. prezentaciju Izveštaja o proceni implementacije javnobeležničke profesije u Srbiji, čiji su autori redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Dejan Đurđević i član Izvršnog odbora i Stručnog saveta JKS, javni beležnik Natalija Adžić.

predstavljen-izvestaj-o-implementaciji-javnog-beleznistva-u-srbiji

Učesnicima skupa koji je održan u Domu narodnih poslanika u Beogradu prvi se obratio predsednik JKS Miodrag Đukanović, a prisutne su pozdravili i predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić i šef misije OEBS u Srbiji ambasador Andrea Oricio.

predstavljen-izvestaj-o-implementaciji-javnog-beleznistva-u-srbiji-2

Predsednik JKS Miodrag Đukanović istakao je da su od 1. septembra 2014. javni beležnici u Srbiji sačinili skoro dva miliona isprava, dodajući da je samo u poslednja tri i po meseca overeno više od 850.000 dokumenata.

- Imenovane javne beležnike nemamo još samo na području osam osnovnih sudova u Srbiji, na čemu intenzivno radimo. Sledeći konkurs biće raspisan najkasnije na jesen, jer je naš cilj da do kraja godine područja svih osnovnih sudova budu pokrivena javnobeležničkim kancelarijama - naglasio je Đukanović.

predstavljen-izvestaj-o-implementaciji-javnog-beleznistva-u-srbiji-3

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević rekao je na prezentaciji Izveštaja da se nada da su ustanovljavanjem ove pravničke profesije smutna vremena u kojima su određeni pretendenti ostajali bez prava svojine na nepokretnosti, ostala iza nas.

On je naglasio važnost nezavisnosti i nepristrasnosti javnog beležnika u postupanju, a posebno je istakao neposrednu odgovornost javnih beležnika ukazujući da za razliku od toga, za državnog službenika odgovara država.

predstavljen-izvestaj-o-implementaciji-javnog-beleznistva-u-srbiji-4

Državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić naglasio je da reforma pravosuđa još nije završena i napomenuo da će sa njenim napretkom biti unapređivana i profesija javnih beležnika. On je istakao da je javno beležništvo jedna od metoda za borbu protiv korupcije.

Šef misije OEBS u Srbiji ambasador Andrea Oricio poručio učesnicima skupa je da će ta misija nastaviti da podržava razvoj javnog beležništva u Srbiji, kroz kontinuirane obuke.

predstavljen-izvestaj-o-implementaciji-javnog-beleznistva-u-srbiji-5

Prezentaciji Izveštaja prisustvovali su predstavnici sudstva, državnih organa i agencija, organizacija civilnog drustva, međunarodnih organizacija, kao i profesori Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predstavnici pravosudnih profesija i javni beležnici.

predstavljen-izvestaj-o-implementaciji-javnog-beleznistva-u-srbiji-6

predstavljen-izvestaj-o-implementaciji-javnog-beleznistva-u-srbiji-7