Prvi Dani savetovanja javnih beležnika, 26-27. novembar 2016. godine, Niš

U organizaciji Javnobeležničke komore Srbije, a uz domaćinstvo javnih beležnika iz Niša, dana 26. i 27. novembra održani su prvi Dani savetovanja javnih beležnika. Mesto ovakvog skupa javnih beležnika, prvog od uvođenja javnog beležništva u pravosudni sistem Republike Srbije, bio je grad Niš. 

Prvi_Dani_savetovanja_javnih_beleznika

Prvim Danima savetovanja javnih beležnika prisustvovali su ministarka pravde u Vladi Republike Srbije, Nela Kuburović, kao i prethodni ministar pravde, Nikola Selaković, uz učešće preko 120 javnih beležnika, javnobeležničkih pomoćnika, pripravnika i zaposlenih u javnobeležničkim kancelarijama. 

Prvi_Dani_savetovanja_javnih_beleznika2

Predsednik Javnobeležničke komore Srbije Miodrag Đukanović u pozdravnom obraćanju je rekao  da je izuzetno zadovoljan radom javnih beležnika u prve dve godine, tokom kojih su ispunjeni svi osnovni ciljevi uvođenja te nove pravosudne profesije, i naglasio da te rezultate potkrepljuju jasni podaci, među kojima su oni da su javni beležnici za dve godine izdali preko milion isprava i da se pre svega radi o ugovorima o prometu nepokretnosti, izjavama, overama.

Predsednik Đukanović je dalje istakao da su prošle pune dve godine od uvođenja javnog beležništva u pravosudni sistem Republike Srbije, te da je Javnobeležnička komora Srbije pre tačno mesec dana primljena u punopravno članstvo Međunarodne unije notara, što je dovoljan pokazatelj da su javni beležnici dokazali da su spremni da budu jedan od nosilaca pravne sigurnosti građana Republike Srbije. Predsednik Đukanović je ukazao da je povodom prijema u Međunarodnu uniju notara, Javnobeležnička komora u dva navrata imala inspekcione posete članova Komisije za međunoarodnu saradnju notara, i da je cilj ovih poseta bio uvid u funkcionisanje sistema javnog beležništva u Srbiji. Prilikom ovih poseta, predstavnici Komisije su istakli da su zadovoljni zakonskom regulativom koja uređuje javno beležništvo u Srbiji, kao i da su javnobeležničke kancelarije koje su posetili dobro organizovane i u skladu sa međunarodnim standardima.

Ministarka pravde je u uvodnom obraćanju istakla da je javno beležništvo u Srbiji nakon dve godine rada na izuzetno zadovoljavajućem nivou, što potvrđuje i nedavni prijem Javnobeležničke komore Srbije u Međunarodnu uniju notara, koja je ocenila da je javnobeležnička profesija ispunila sve evropske i međunarodne standarde.

Ministarka je dalje ukazala da su se javni beležnici u prethodne dve godine pokazali kao izuzetno profesionalni, da dobro postupaju i da je tome doprineo i dobar zakonodavni okvir.

Ona je napomenula da je radom javnih beležnika uspostavljen red kada je u pitanju promet neopkretnosti, budući da postoji jedinstven registar svih prometa nepokretnosti, koji je doprineo da više nema dvostrukih prodaja.

"Nadam se da će u budućem periodu, kroz povezivanje sa drugim registrima, taj rad biti još brži i da će građani imati još više koristi od rada javnih beležnika", naglasila je ministarka Kuburović, i dodala „ono što su javni beležnici do sada pokazali, s obzirom da od maja postupaju u ostavinskim predmetima, je da se postupci okončavaju nekad i za mesec dana, ali je prosek dva meseca, što je značajno brže nego što je bilo u sudovima“.

Ona je dodala da će nadležnosti javnih beležnika, ukoliko opravdaju poverenje kada su u pitanju ostavinski predmeti, biti proširena.

Ministarka Kuburović je navela i da Ministarstvo pravde pored jačanja nadležnosti javnih beležnika istovremeno radi na jačanju njihove odgovornosti, sprovođenjem kontinuiranog nadzora. 

Prvi_Dani_savetovanja_javnih_beleznika3

Nakon uvodnih obraćanja predsednika Komore, Miodraga Đukanovića, i ministarke pravde u Vladi RS, Nele Kuburović, član Izvršnog odbora i Stručnog saveta Komore, Natalija Adžić ukratko je predstavila izveštaj sa prve zajedničke Konferencije Javnobeležničke komore Srbije i Vrhovnog kasacionog suda, koja je održana 04. novembra 2016. godine na temu „Povereni poslovi, sporna pitanja u javnobeležničkoj profesiji i dosadašnja sudska praksa“.

Usledilo je izlaganje člana Izvršnog odbora Komore Dragana Nikolića na temu „Sastavljanje smrtovnica i sprovođenje ostavinskih postupaka“, dok je poseban deo Savetovanja bio posvećen razmatranju spornih pitanja koja su se javila u javnobeležničkoj praksi.