Obaveštenje o disciplinskoj kazni izrečenoj javnom beležniku Jasni Bojadžievskoj

Disciplinska komisija Javnobeležničke komore Srbije, Prvo disciplinsko veće donelo je Rešenje broj DDK 11/2016 dana 25.07.2016. godine, kojim je javnom beležniku Jasni Bojadžievskoj, imenovana za područje Trećeg osnovnog suda u Beogradu, teritorija gradske opštine Novi Beograd, sa sedištem janvobeležničke kancelarije u Beogradu, ulica Bulevar Mihaila Pupina br.10Z/IV, izrečena disciplinska kazna, privremeno oduzimanje prava na obavljanje javnobeležničke delatnosti u trajanju od 10 meseci, u koju kaznu će se uračunati vreme za koje je javni beležnik nije obavljao javnobeležničku delatnost usled privremenog udaljenja od daljeg obavljanja javnobeležničke delatnosti po rešenju broj DDK-11/2016 Prvog disciplinskog veća Disciplinske komisije JKS, koja se računa od 23.05.2016. godine.

Rešenje Prvog disciplinskog veća disciplinske komisije JKS je konačno.