Obuka za javne beležnike iz oblasti porodičnog i naslednog prava

U prostorijama Javnobeležničke komore Srbije u Beogradu, na osnovu Sporazuma o saradnji zaključenim između Javnobeležničke komore Srbije i Visokog saveta javnih beležnika Francuske, 16. septembra organizovana je obuka za javne beležnike iz oblasti porodičnog i naslednog prava. Predavači su bile Karolin Ženglenže i Mari-Kristin Kapdeviol, javni beležnici iz Francuske, i kroz niz praktičnih primera i interaktivan odnos predavača i učesnika, obrađene su teme: bračni ugovor, promena bračno-imovinskog režima, ugovor o poklonu, zaveštanje, ostavinski postupak.

Obuka za javne beležnike iz oblasti porodičnog i naslednog prava

Javnobeležnička komora Srbije na ovaj način nastavila je sa praksom edukacije i stručnog usavršavanja javnih beležnika, kroz razmenu iskustva sa kolegama iz Visokog saveta javnih beležnika Francuske, što je od nemerljivog značaja za jačanje pozicije javnog beležništva u Srbiji.