Obaveštenje o suspenziji javnog beležnika Jasne Bojadžievske

Disciplinska komisija Javnobeležničke komore Srbije, Prvo disciplinsko veće donelo je Rešenje broj DDK 11/2016 dana 21.05.2016. godine, o privremenom udaljenju od daljeg obavljanja javnobeležničke delatnosti javnog beležnika Jasne Bojadžievske, imenovane za područje Trećeg osnovnog suda u Beogradu, teritorija gradske opštine Novi Beograd, sa sedištem janvobeležničke kancelarije u Beogradu, ulica Bulevar Mihaila Pupina br.10Z/IV, do konačnosti odluke Disciplinske komisije u predmetu DDK 11/2016.