Obaveštenje o suspenziji javnog beležnika Branislave Čubrilović

Disciplinska komisija Javnobeležničke komore Srbije, Prvo disciplinsko veće donelo je Rešenje broj DDK 10/2016 dana 21.04.2016. godine, o privremenom udaljenju od daljeg obavljanja javnobeležničke delatnosti javnog beležnika Branislave Čubrilović, imenovane za područje Prvog osnovnog suda u Beogradu, teritorija gradske opštine Palilula, sa sedištem janvobeležničke kancelarije u Beogradu, ulica Dr Dragoslava Popovića broj 1, do konačnosti odluke Disciplinske komisije u predmetu DDK 10/2016.