Obaveštenje

Disciplinska komisija Javnobeležničke komore Srbije, Prvo disciplinsko veće, donelo je dana 18.12.2015. godine Rešenje broj DDK-2/2015, kojim je Živi Bogdanovu imenovanom za javnog beležnika za područje Osnovnog suda u Pančevu, grad Pančevo, izrečena kazna oduzimanja prava na obavljanje javnobeležničke delatnosti. Navedeno Rešenje postalo je konačno dana 29. decembra 2015. godine.