Obaveštenje u vezi sa izbornim radnjama

 

 

 

OBAVEŠTENjE U VEZI SA IZBORNIM RADNjAMA

Javni beležnici dužni su da vrše overu potpisa birača u skladu sa zakonom, po potrebi i za vreme državnog praznika, po redosledu prijema zahteva, kad počnu da teku rokovi za vršenje izbornih radnji.

Stoga je celishodno da javnobeležničke kancelarije budu otvorene za prijem zahteva za overu potpisa birača, i to:

15.02.2022. počev od 18,00 časova

16.02.2022. od 9-17 časova

Javni beležnici dužni su da overu potpisa birača vrše u skladu sa Pravilnikom o naknadi za overu potpisa birača, koji propisuje iznos i način plaćanja naknade. Iznos naknade, umesto ranijih 50, sada je 30 dinara, što obuhvata i porez na dodatu vrednost. Javnom beležniku ne pripadaju druge nagrade ni naknade koje su predviđene Javnobeležničkom tarifom.

Naknadu za overu potpisa birača plaća podnosilac izborne liste, odnosno predloga kandidata za predsednika Republike, koje je birač podržao. U skladu sa izmenama ovog Pravilnika, naknada se ne naplaćuje unapred, već po overi.

U skladu sa izmenama Pravilnika o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika, javni beležnici mogu usaglasiti radno vreme sa radnim vremenom lokalne samouprave, tako da rade od 7.30 do 15.30.