Napad na zaposlene u javnobeležničkoj kancelariji u Rakovici

 

 

 

  • Napad na zaposlene u javnobeležničkoj kancelariji u Rakovici

BEOGRAD, 17. januara 2022. - Javnobeležnička komora Srbije najoštrije osuđuje težak napad na zaposlene koji se u ponedeljak popodne dogodio u jednoj javnobeležničkoj kancelariji u Rakovici, i poziva nadležne organe da, u skladu sa zakonom, procesuiraju napadača.

Do napada je, inače, došlo jer su službenice javnog beležnika u Rakovici, u skladu sa zakonom,  odbile da overe aneks ugovora o poklonu vozila – zato što nije bilo prisutno lice čiji je potpis trebalo overiti. Na to je A.O. fizički napao službenice u kancelariji i polomio zaštitnu barijeru na šalteru za overe, kojom je potom gađao zaposlene. Veće posledice izbegnute su jer je u kancelariji bio, kao stranka, prisutan jedan policajac, koji je savladao napadača i sačekao da ga policijska patrola preuzme. 

Uprkos ovakvim i sličnim napadama kojima su izloženi, javni beležnici će i dalje svoj posao obavljati u skladu sa zakonom i javnim ovlašćenjima koje im je poverila Republika Srbija. Javnobeležnička komora, takođe, podseća da su javni beležnici službena lica koja ne smeju biti sprečavana da rade svoj posao na zakonit način. 

Javni beležnik i svi zaposleni u kancelarijama javnih beležnika dužni su da sve pravne poslove za građane rade u skladu sa zakonom i nikada ne smeju podleći bilo kakvom pritisku da nešto urade suprotno slovu zakona. Javni beležnik kao jedino valjano uputstvo za svoj rad koristi zakone i javnobeležnički poslovnik, koji propisuju i način overe potpisa, i nisu podložni tumačenju, već su vrlo precizni.

JAVNOBELEŽNIČKA KOMORA SRBIJE