Održano Peto godišnje savetovanje javnih beležnika

 

 

 

Održano Peto godišnje savetovanje javnih beležnika

BEOGRAD – Javnobeležnička komora Srbije organizovala je od 3. do 5. decembra 2021. na Kopaoniku, Peto godišnje savetovanje javnih beležnika, na kome je više od 150 učesnika diskutovalo o brojnim temama od interesa za javnobeležničku profesiju.

Na početku savetovanja, predsednik JKS Srbislav Cvejić pozdravio je sve prisutne, ističući značaj ovakvih okupljanja za razmenu iskustava i unapređenje rada javnih beležnika. On je posebno zahvalio Ministarstvu pravde na podršci koju pruža javnom beležništvu i na kontinuiranom radu na unapređenju ove pravosudne profesije u Srbiji.

Šef kabineta Ministra pravde Marijana Savić Simić istakla je na otvaranju savetovanja da Ministarstvo pruža punu podršku javnim beležnicima u obavljanju njihove deletnosti kao službe od javnog poverenja.

Na savetovanju su prezentovani planovi za izmene Zakona o javnom beležništvu, koje će dalje unaprediti efikasnost beležništva i omogućiti digitalizaciju radnih procesa i arhiva javnih beležnika. Beležnici su tokom više panela diskutovali i o procesima raspravljanja zaostavštine kod javnih beležnika, o zasnivanju založnog prava na nepokretnostima, kao i o primeni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

Predstavnici JP „Pošta Srbije“, na čelu sa vd direktorom Zoranom Đorđevićem, predstavili su planove za izradu projekta „eNotar“, kao sistema za arhiviranje javnobeležničke dokumentacije i digitalizaciju javnobeležničke građe.