Sudije apelacionog suda i predstavnici JKS-a na sastanku o ujednačavanju prakse

 

 

  • Sudije apelacionog suda i predstavnici JKS-a na sastanku o ujednačavanju prakse

BEOGRAD – U Beogradu je u četvrtak, 30. septembra , održan inicijalni sastanak predstavnika Javnobeležničke komora Srbije i sudija apelacionih sudova u Beogadu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu u cilju ujednačavanja sudske i javnobeležničke prakse.

Vrhovni kasacioni sud je odredio sudije četiri apelaciona suda u Srbiji, koji su zaduženi za praćenje ove materije i koji su na sastanku sa predstavnicima Javnobeležničke komore analizirali sporna pitanja i dogovorili dalje aktivnosti.

Kontinuirani rad na ujednačavanju prakse sudova i javnih beležnika dogovoren je ranije, kada su predstavnici Javnobeležničke komore Srbije ukazali Vrhovnom kasacionom sudu na sporna pitanja i neujednačenu praksu naročito vezano za promet nepokretnosti za koje nije izdata upotrebna dozvola ili su u postupku legalizacije.

Takođe, ocenjeno je da je nužno ujednačiti praksu po pitanju poslova koje sudovi poveravaju javnim beležnicima. Komora je ukazala na postojanje neujednačene primene zakonskih odredbi, i da u tom smislu trenutno u Srbiji postoji neujednačena i sudska, ali i javnobeležnička praksa.

Predstavnici apelacionih sudova i Javnobeležničke komora Srbije izrazili su na sastanku u četvrtak odlučnost da se posvete rešavanju spornih pitanja i ujednačavanju prakse i da na taj način omoguće svim građanima da na jednak način ostvaruju svoja prava.

Javnobeležnička komora Srbije