Obaveštenje o sazivanju Šeste redovne sednice Skupštine Javnobeležničke komore Srbije

 

B e o g r a d

18.06.2020. godine

 

O B A V E Š T E Nj E
O SAZIVANjU ŠESTE REDOVNE SEDNICE 
SKUPŠTINE JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

 

Obaveštavamo vas da će se Šesta redovna sednica Skuštine Javnobeležničke komore Srbije, održati dana 18. jula 2020. godine, u Klubu poslanika, ulica Tolstojeva broj 2, Beograd, sa početkom u 11 časova.

 

Predsednik Javnobeležničke komore Srbije
Srbislav Cvejić