Održano Četvrto godišnje savetovanje javnih beležnika na Kopaoniku

 

 

 

  • Održano Četvrto godišnje savetovanje javnih beležnika na Kopaoniku

KOPAONIK – Javni beležnici Srbije održali su tokom vikenda, 14. i 15. decembra, na Kopaoniku, Četvrto godišnje savetovanje, na kome su diskutovali o ujednačavanju javnobeležničke prakse, njihovoj ulozi u poreskom postupku, kao i o izdavanjima i upotrebi elektronskih dokumenata.

„Savetovanje predstavlja nastavak rada na stručnom usavršavanju javnih beležnika, kao i na formiranju zajedničke javnobeležničke prakse“, istakao je predsednik JKS Srbislav Cvejić na otvaranju savetovanja. Prema njegovim rečima, savetovanje je i prilika da javni beležnici razjasne nedoumice na koje nailaze u primeni propisa.

Na otvaranju Savetovanja, javnim beležnicima Srbije se obratila pomoćnica ministra pravde Jelena Deretić, koja je pohvalila dosadašnji rad javnih beležnika Srbije i istakla potrebu za stalnim usavršavanjem.

Jelena Deretić je najavila i unapređenja elektronskih alata koje koriste javni beležnici u svom radu i izrazila uverenje da će ta unapređenja dovesti do još boljih rezultata javnih beležnika, i uopšte unapređenja pravne sigurnosti građana.

Na Savetovanju su bili prisutni beležnici i njihovi pomoćnici iz 133 kancelarije širom Srbije, koji su aktivno učestvovali u radu po panelima. Tokom prvog dana razgovaralo se o primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ulozi javnih beležnika u poreskom postupku i izdavanju i upotrebi elektronskih dokumenata i izvoda iz elektronske evidencije, kao i o izazovima u usklađivanju propisa u građanskom pravu sa osvrtom na ujednačavanje sudske i javnobeležničke prakse.

Drugog dana savetovanja javni beležnici su imali priliku da prisustvuju medijskom treningu, koji se odnosio na jezik medija i primenu stručne terminologije u obraćanju opštoj javnosti, dok su se nakon toga, na četvrtom panelu bavili spornim pitanjima u pogledu primene Javnobeležničke tarife.

Predsednik JKS podsetio je da su javni beležnici ove godine u septembru obeležili pet godina od uvođenja javnog beležništva u pravosudni sistem Srbije i ocenio da su beležnici uspeli da za kratko vreme izgrade respektabilnu organizaciju i zauzmu značajno mesto u pravosudnom sistemu Srbije.

„Javno beležništvo uspelo je da ostvari svoje osnovne funkcije – zaštitu prava građana, ubrzanje i kontrolu pravnog prometa i rasterećenje pravosuđa. Zahvaljujući radu javnih beležnika, izbegnute su duple prodaje nepokretnosti i višestruko je smanjen broj sudskih postupaka povodom sporova iz ugovornih odnosa“, rekao je Cvejić.

Predsednik JKS zahvalio je Ministarstvu pravde na velikoj podršci koju su beležnici imali od osnivanja, a istakao je i izuzetno značajnu ulogu Stručnog saveta JKS i pravnih eksperata koji konstantno rade na unapređenju javnobeležničkog sistema i ujednačavanju javnobeležničke prakse.

Javni beležnici Srbije trenutno imaju 197 kancelarija širom Srbije, u kojima pored 197 imenovanih javnih beležnika radi još 1.226 osoba – javnobeležničkih pomoćnika, saradnika, pripravnika i administrativnog osoblja.

Za pet godina od uvođenja javnog beležništva u pravni sistem, javni beležnici su uradili više od osam miliona pravnih poslova za koje su nadležni. Najveći deo čine javnobeležničke overe, kojih je bilo skoro sedam miliona. Solemnizovanih isprava bilo je oko 900.000 hiljada.