Potpisan multilateralni sporazum o saradnji komora Rumunije, Bugarske, Mađarske i Srbije sa komorama Malte i Grčke

 

 
 

Javnobeležničke komore Grčke i Malte se priključile multilateralnom sporazumu o saradnji komora Rumunije, Bugarske, Mađarske i Srbije

BUKUREŠT, 11. oktobra 2019. - Multilateralnom sporazumu o saradnji javnobeležničkih komora Rumunije, Bugarske, Mađarske i Srbije danas su se priključile komore Grčke i Malte, kako bi zajedno nastavili da rade na daljem razvoju javnobeležničke profesije.

Sporazum su danas u Bukureštu potpisali predsednik Javnobeležničke komore Bugarske Krasimir Anadoliev, predsednik Nacionalne unije javnih beležnika Rumunije, predsednik Mađarske notarske komore Adam Tot, predsednik Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić, kao predsednici komora Grčke i Malte, Jorgos Ruskas i Klinton Belici.

Ciljevi danas potpisanog multilateralnog sporazuma su produbljivanje saradnje na polju profesionalnog usavršavanja javnih beležnika, naučna i stručna saradnja, kao i obezbeđivanje prometa autentičnih dokumenata i promocija notarske profesije na lokalnom i međunarodnom nivou.

Prema ovom sporazumu, već formiranoj Komisiji za saradnju između četiri javnobeležničke komore, pridružiće se članovi iz Grčke i Malte, koji će se sastajati jednom godišnje, a u međuvremenu će takođe tesno sarađivati i informisati jedni druge o važnim događanjima i pitanjima vezanim za javno beležništvo.

Komore Rumunije, Bugarske, Mađarske i Srbije imale su potpisan sporazum o saradnji od decembra 2017. godine.