Obaveštenje o sazivanju Pete redovne sednice Skupštine Javnobeležničke komore Srbije


B e o g r a d,
08. maj 2019. godine

 


O B A V E Š T E Nj E
O
SAZIVANjU
PETE REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

 

Obaveštavamo vas da će se Peta redovna sednica Skupštine Javnobeležničke komore Srbije, održati dana 08. juna 2019. godine, u Beogradu, u zgradi Narodne Skupštine Republike Srbije, ulica Kralja Milana br.14, s početkom u 11 časova, velika sala.

 

PREDSEDNIK
Srbislav Cvejić