Konferencija javnih beležnika - 06.04.2019.

 

 

 08.04.2019.

 

  • Konferencija javnih beležnika Srbije u Beogradu

  • Uloga beležnika u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

 

U Beogradu je u subotu, 06. aprila, održana konferencija Javnobeležničke komore Srbije na kojoj su beležnicima predstavljene odluke o ograničavanju raspolaganja imovinom, kao i uloga javnih beležnika u sprečavanju pranja novca.
Na Konferenciji „Odluke o ograničavanju raspolaganja imovinom i isprave javnih beležnika kao dokazna sredstva u krivičnom postupku“ u Beogradu, kojoj su prisustvovali javni beležnici iz cele Srbije, u uvodnoj reči ministarka pravde u Vladi Srbije, Nela Kuburović, istakla je da su beležnici opravdali poverenje koje im je dala Vlada 2014. godine i da su doveli do rasterećenja rada sudova i povećanja pravne sigurnosti.

„Izuzetno je važno što ste prepoznati kao bitna karika u sprečavanju pranja novca. I pre donošenja Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma prošle godine, vaša uloga je bila prepoznata, posebno odredbama Zakona o javnom beležništvu koja predviđaju mogućnost da javni beležnik odbije obavljanje određenog pravnog posla“, rekla je ministarka pravde.
Nela Kuburović je dodala da je, kada su se procenjivali rizici o tome gde se nalazi najviše takozvanog prljavog novca, uočeno da se takav novac usmerava najčešće u investicione projekte i u nepokretnosti, zbog čega je i uloga javnih beležnika veoma značajna u sprečavanju takvog delovanja.
Kuburović je dodala da će Ministarstvo pravde uvek biti tu da podrži javne beležnike i da nema prepreka da se nadležnosti javnih beležnika i dalje šire, pre svega u vanparničnoj materiji.
Predsednik JKS Srbislav Cvejić posebno je istakao da javni beležnici kao obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma od samog početka izvršavaju svoje zakonske obaveze, a što su pozitivno ocenila i nadležna nadzorna tela.
„Kada je reč o ispravama koje sačinjavaju, odnosno potvrđuju i overavaju javni beležnici, a koje se odnose na promet nepokretnosti, u ovoj oblasti uočeni su problemi u praksi, koji se odnose na nepokretnosti koje nisu uknjižene, a koje su predmet naredbi o zabrani raspolaganja“, zaključio je Cvejić.
„Za postupanje javnih beležnika, od značaja su činjenice koje su upisane u javne registre, kao što su Registar sudskih zabrana, koji vodi Agencija za privredne registre i Katastar nepokretnosti, koji osniva, obnavlja i održava Republički geodetski zavod. U tom smislu, želeli bismo da ukažemo na neažurnost podataka u registru sudskih zabrana“, rekao je Cvejić i dodao da bi najbolje rešenje bila izmena odgovarajućih zakonskih propisa u ovoj oblasti, što bi dovelo do povećanja pravne sigurnosti.
Predsednici apelacionih sudova u Beogradu i Novom Sadu, Duško Milenković i Novica Peković, pohvalili su javne beležnike, ocenjujući da su značajno doprineli pravnoj sigurnosti.
VD pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca Danijela Maletić rekla je da su javni beležnici na pravi način prepoznali svoju ulogu u sistemu, što potvrđuje i broj prijavljenih sumnjivih izveštaja u sprečavanju pranja novca. „U 2018 ukupan broj prijavljenih sumnjivih izveštaja bio 230, a od početka godine 87“, kazala je Maletić.

U radnom delu Konferencije, o predistražnom i istražnom postupku, prikupljanju podataka, oceni prikupljenih dokaza, odlukama o zabrani raspolaganja imovinom, beležnicima su govorili zamenik Republičkog javnog tužioca i član Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma Miljko Radisavljević, kao i Vlatko Božović, rukovodilac Odeljenja za organizovani kriminal u Jedinici za finansijske istrage MUP-a.
Sudija Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu Maja Ilić iznela je detalje toka glavnog pretresa, predlaganja, izvođenja i ocena dokaza, isprava koje se odnose na pravni status imovine kao dokazna sredstva, odluka koje se odnose na ograničavanje raspolaganja imovinom.
Na konferenciji je još o toku postupka po redovnom pravnom leku i oduzimanju imovine govorila zamenik predsednika Apelacionog suda u Beogradu Milena Rašić, dok je o postupku po zahtevu za zaštitu zakonitosti izlagala sudija Vrhovnog kasacionog suda Nevenka Važić.
Javni beležnici su u subotu imali priliku i da od savetnika u Kabinetu ministra unutrašnjih poslova RS Mirka Šukovića saznaju više o obavezi vođenja evidencije i izveštavanja za predmete pranja novca i finansiranja terorizma.