Početak rada novih javnih beležnika

 

 

 05. februar 2019. godine

 

Početak rada novih javnih beležnika

 

BEOGRAD - Obaveštavamo vas o početku obavljanja delatnosti sledećih javnih beležnika:

  • Javni beležnik Živorad Dimitrijević, imenovan za područje Osnovnog suda u Pirotu, grad Pirot – počeo je sa radom 01. februara 2019. godine;
  • Javni beležnik Zoran Prijović, imenovan za područje Osnovnog suda u Novom Sadu, opština Titel – počeo je sa radom 01. februara 2019. godine;
  • Javni beležnik Ivana Milošević, imenovana za područje Osnovnog suda u Aleksincu, opština Aleksinac - počela je sa radom 01. februara 2019. godine;
  • Javni beležnik Zoran Jovanović, imenovan za područje Osnovnog suda u Kraljevu, grad Kraljevo - počeo je sa radom 04. februara 2019. godine;
  • Javni beležnik Suzana Nikolić, imenovana za područje Osnovnog suda u Aleksincu, opština Sokobanja - počela je sa radom 04. februara 2019. godine.

Osim toga, očekuje se početak obavljanja delatnosti i sledećih javnih beležnika:

  • Javni beležnik Vladimir Ognjanović, imenovan za područje Osnovnog suda u Lazarevcu, gradska opština Lazarevac – počinje sa radom 11. februara 2019. godine;
  • Javni beležnik Snežana Skorić, imenovana za područje Osnovnog suda u Staroj Pazovi, opština Stara Pazova – počinje sa radom 11. februara 2019. godine;
  • Javni beležnik Tatjana Lončar, imenovana za područje Osnovnog suda u Novom Sadu, grad Novi Sad – počinje sa radom 11.februara 2019. godine;
  • Javni beležnik Svetlana Sarajlić, imenovana za područje Osnovnog suda u Požarevcu, grad Požarevac – počinje sa radom 18. februara 2019.

Javni beležnici su imenovani rešenjem ministra pravde Republike Srbije, nakon sprovedenog javnog konkursa koji je u drugoj polovini 2018. godine raspisala i sprovela Javnobeležnička komora Srbije.

Spisak svih javnih beležnika u Republici Srbiji, sa kontakt adresama i telefonima može se naći na zvaničnoj internet stranici Javnobeležničke komore Srbije, odnosno preko sledećeg linka:

http://beleznik.org/images/pdf/spisak/spisak_javnobeleznickih_kancelarija.pdf