Obaveštenje Javnobeležničke komore Srbije podovom početka primene novog Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Obaveštavamo građane da su javni beležnici u Republici Srbiji počev od 01.07.2018. godine u skladu sa odredbama Zakona o postupku upisa u katastar nepokrenosti i vodova po službenoj dužnosti postali obveznici elektronske dostave isprava koje donose, sastavljaju, potvrđuju ili overavaju, nadležnoj službi za katastar nepokretnosti, a koje predstavljaju podoban pravni osnov za upis podataka odnosno promene podataka u Katastru.

Na ovaj način će se ubrzati procedura upisa, odnosno skratiće se vreme potrebno za upis u katastar i povećati pravna sigurnost. To će najviše osetiti sami građani, koji više neće morati da čekaju u redovima pred šalterima nadležne službe katastra nepokretnosti, radi podnošenja zahteva za upis prava na osnovu isprava koje su sačinjene ili overene u javnobeležničkim kancelarijama.

U cilju efikasne primene Zakona i uspešnog obavljanja ovih poslova javni beležnici i zaposleni u javnobeležničkim kancelarijama pohađali su obuke koje je sprovelo Ministarstvo pravde Republike Srbije koje je omogućilo i da se obaveza elektronske dostave propisana Zakonom sprovodi putem aplikacije „Promet nepokretnosti“.  Početku primene Zakona prethodilo je Savetovanje javnih beležnika sa predstavnicima Republičkog geodetskog zavoda, Ministarstva pravde i Ministarstva građevinarstva, saobrađaja i infrastrukture.