IV Kongres Saveta notarijata Evropske unije (CNUE)

Savet notarijata Evropske Unije (CNUE), u periodu od 05. do 07. oktobra organizovao je četvrti po redu Kongres evropskih notarijata u Santijago de Kompostela, Kraljevina Španija.

CNUE je zvanično udruženje evropskih notarijata koja predstavlja notarsku profesiju u poslovima sa instutucijama Evropske unije. CNUE pored aktivnosti saradnje sa institucijama Evropske unije daje i predloge vladama država sa ciljem uspostavljanja i održavanja vladavine prava i statusa i nadležnosti notarijata u državama članicama. U ovom trenutku CNUE čine 22 države članice Evropske unije. Takođe, CNUE priznaje status države posmatrača pojedinim notarijatima. Jedan od dva notarijata evropskih država koji ima status posmatrača u CNUEE jeste i notarijat Republike Srbije.
Na Kongresu su, pored predstavnika zemlje domaćina Španije i predstavnika evropskih notarijata, učestvovali i predstavnici Evropske komisije, Evropskog parlamenta, potrošačkih udruženja, advokature, kao i predstavnici Javnobeležničke komore Srbije.

Teme kongresa su bile „Zaštita potrošača u digitalnom okruženju „ i „Promena sedišta privrednih društava u okviru Evropske unije“.

U okviru ovih tema posebno su razmatrane mogućnosti proširenja starih ili pribavljanja novih nadležnosti notarijata u elektronskoj trgovini; izazovi i mogućnosti koje pred javne beležnike stavlja ubrzana digitalizacija u svakodnevnom poslovanju te potreba da se pomiri efikasnost i brzina u radu javnih beležnika sa rizicima koje nose nove tehnologije; način na koji se u okviru novih tehnologija može zadržati isti stepen pravne sigurnosti i zaštite podataka građana. Takođe je analiziran i uticaj Blockchain-a i način na koji široka upotreba ovog elektronskog načina čuvanja podataka može imati na rad javnih beležnika i javnih registara.

Od strane Evropskih institucija istaknuta je potreba potpune harmonizacije rada javnih beležnika u državama članicama, digitalizacije isprava i samog postupka koji sprovode javni beležnici kao i međusobne povezanosti svih registara država članica. Sve navedeno ima za cilj ne samo lakši i brži postupak za stranke već i stvaranje jedinstvenog tržišta Evropske unije.

Detaljna analiza tema i zaključaka može se pronaći na sledećim adresama:

„Zaštita potrošača u digitalnom okruženju“

https://www.notariesofeurope-congress2017.eu/wp-content/uploads/2017/10/TEMA-1_en.pdf

„Promena sedišta privrednih društava u okviru Evropske unije“

https://www.notariesofeurope-congress2017.eu/wp-content/uploads/2017/10/TEMA-2_en_def.pdf