POTPISAN MEMORANDUM O SARADNjI IZMEĐU JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE I NOTARSKE KOMORE BELORUSIJE

Od 09. do 12. oktobra 2017. godine, Javnobeležnička komora Srbije bila je domaćin delegacije Notarske komore Belorusije, kojom prilikom je potpisan i Memorandum o saradnji dve Komore.
Potpisivanje Memoranduma o saradnji između dve Komore, dogovoreno je na inicijativu Javnobeležničke komore Srbije, a delegaciju Notarske komore Belorusije predvodila je predsednica Komore Natalija Borisenko.

Predstavnici Komora su dogovorili razmenu iskustva kroz organizovanje zajedničkih seminara i konferencija.

Tokom posete delegacije Notarske komore Belorusije održana su dva radna sastanka sa predstavnicima Izvršnog odbora Komore i predstavnicima Nadzornog odbora, i Disciplinske i Statutarne komisije JKS. Kolege su razmenjivale informacije o organizaciji rada, kao i o strukturi notarskih komora.

Takođe, delegacija iz Belorusije se sastala i sa članovima Stručnog saveta Komore. Sastanak je održan na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a nakon radnog dela sastanka gosti su posetili muzej Fakulteta, gde su prikupljene jedinstvene publikacije i dokumenti o razvoju i uspostavljanju najstarijeg pravnog fakulteta u Srbiji.