Zakon i drugi propisi

 

 

JAVNOBELEŽNIČKI POSLOVNIK ("Sl. glasnik RS", br.62/2016, 66/2017, 48/2018, 54/2018 i 151/2020)

 

POSLOVNIK NADZORNOG ODBORA JKS, OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS DANA 24.06.2019. GODINE

 

POSLOVNIK STATUTARNO-NORMATIVNE KOMISIJE JKS, OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS DANA 24.06.2019. GODINE

 

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU NADZORA NAD RADOM JAVNIH BELEŽNIKA, OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS DANA 24.06.2019. GODINE

 

PRAVILNIK NAČINU EVIDENTIRANJA, ČUVANJA, KLASIFIKACIJE I ARHIVIRANJA REGISTRATURSKOG MATERIJALA U JAVNOBELEŽNIČKOJ KANCELARIJI - OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS 10.07.2018. GODINE

 

PRAVILNIK O NAČINU NADZORA NAD RADOM JAVNIH BELEŽNIKA BROJ I-1-4433-2017, OBJAVLJEN NA INTERNET STRANCI JKS DANA 21.07.2017. GODINE

 

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE OBJAVLJENA NA INTERNET STRANICI JKS DANA 11.07.2018. GODINE

 

IZMENE I DOPUNE POSLOVNIKA IZVRŠNOG ODBORA JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE OBJAVLJENE NA INTERNET STRANICI JKS DANA 11.07.2018

 

IZMENE I DOPUNE POSLOVNIKA SKUPŠTINE JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE OBJAVLJENE NA INTERNET STRANICI JKS DANA 11.07.2018

JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA (Sl. glasnik RS, br. 91-2014, 103-2014, 138-2014, 12-2016, 17-2017, 67-2017, 98-2017, 14-2019, 49-2019, 17-2020, 91-2020 i 36-2021)
JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA JAVNOG BELEŽNIKA KAO POVERENIKA SUDA U POSTUPKU ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE
PRAVILNIK O VOĐENJU REGISTRA ZAVEŠTANJA BROJ I-1-2333/2017, OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS 04.04.2017. GODINE - prečišćen tekst
PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE I VOĐENJU EVIDENCIJE O IZDATIM LEGITIMACIJAMA BROJ I – 1-3243/2017 – OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS DANA 16.06.2017. GODINE

PRAVILNIK O JAVNOBELEŽNIČKOJ KANCELARIJI I RADNOM VREMENU JAVNOG BELEŽNIKA, SLUŽBENI GLASNIK RS BROJ 31-2012, 87-2014 I 15-2017

ETIČKI KODEKS JAVNIH BELEŽNIKA - OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS 13.07.2016. GODINE
PRAVILNIK O DISCIPLINSKOM POSTUPKU I DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI JAVNIH BELEŽNIKA BROJ I-1-3355/2016 – OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS 25.07.2016. GODINE
ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU STRUČNOG SAVETA JKS
ODLUKA O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI JAVNIH BELEŽNIKA, JAVNOBELEŽNIČKIH POMOĆNIKA I JAVNOBELEŽNIČKIH PRIPRAVNIKA
PRAVILNIK O RADU STRUČNOG SAVETA JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE - OBJAVLJEN 25.12.2018. GODINE - PREČIŠĆEN TEKST
PRAVILNIK O VOĐENJU IMENIKA JAVNOBELEŽNIČKIH SARADNIKA - OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS DANA 07.12.2017. GODINE
PRAVILNIK O VOĐENJU IMENIKA JAVNIH BELEŽNIKA - OBJAVLJEN 25.12.2018. GODINE - PREČIŠĆEN TEKST
ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU

ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU

ZAKON O NASLEĐIVANJU
ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI

STATUT JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE - prečišćen tekst

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA RAZREŠENJE
  PRAVILNIK O JAVNOBELEŽNIČKOM ISPITU
PRAVILNIK O BROJU JAVNOBELEŽNIČKIH MESTA

POSLOVNIK IZVRŠNOG ODBORA JKS

POSLOVNIK SKUPŠTINE JKS

MODELI JAVNOBELEŽNIČKIH OMOTA SPISA
MODELI JAVNOBELEŽNIČKIH POTVRDA I UVERENJE
MODELI JAVNOBELEŽNIČKIH KNJIGA
PRAVILNIK O VOĐENJU IMENIKA ZAMENIKA JAVNIH BELEŽNIKA - OBJAVLJEN 25.12.2018. GODINE - PREČIŠĆEN TEKST
 PRAVILNIK O VOĐENJU IMENIKA JAVNOBELEŽNIČKIH POMOĆNIKA - OBJAVLJEN 25.12.2018. GODINE - PREČIŠĆEN TEKST
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG SAVETA
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA IMENIKA JAVNOBELEŽNIČKIH PRIPRAVNIKA - OBJAVLJEN 29.01.2019. GODINE - PREČIŠĆEN TEKST
PRAVILNIK O VOĐENJU IMENIKA VRŠILACA DUŽNOSTI JAVNIH BELEŽNIKA - OBJAVLJEN 25.12.2018. GODINE - PREČIŠĆEN TEKST