Zakon i drugi propisi

 

JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA (Sl. glasnik RS, br. 91-2014, 103-2014, 138-2014, 12-2016 i 17-2017)
JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA JAVNOG BELEŽNIKA KAO POVERENIKA SUDA U POSTUPKU ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE
PRAVILNIK O VOĐENJU REGISTRA ZAVEŠTANJA BROJ I-1-2333/2017, OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS 04.04.2017. GODINE - prečišćen tekst
PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE I VOĐENJU EVIDENCIJE O IZDATIM LEGITIMACIJAMA BROJ I – 1-3243/2017 – OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS DANA 16.06.2017. GODINE

PRAVILNIK O JAVNOBELEŽNIČKOJ KANCELARIJI I RADNOM VREMENU JAVNOG BELEŽNIKA, SLUŽBENI GLASNIK RS BROJ 31-2012, 87-2014 I 15-2017

ETIČKI KODEKS JAVNIH BELEŽNIKA - OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS 13.07.2016. GODINE
PRAVILNIK O DISCIPLINSKOM POSTUPKU I DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI JAVNIH BELEŽNIKA BROJ I-1-3355/2016 – OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI JKS 25.07.2016. GODINE
ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU STRUČNOG SAVETA JKS
ODLUKA O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI JAVNIH BELEŽNIKA, JAVNOBELEŽNIČKIH POMOĆNIKA I JAVNOBELEŽNIČKIH PRIPRAVNIKA
PRAVILNIK O RADU STRUČNOG SAVETA JKS
PRAVILNIK O VOĐENJU IMENIKA JAVNIH BELEŽNIKA
ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU

ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU

ZAKON O NASLEĐIVANJU
ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI
 

JAVNOBELEŽNIČKI POSLOVNIK – SLUŽBENI GLASNIK RS 062-2016 OD 13.07.2016. GODINE

STATUT JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA RAZREŠENJE
  PRAVILNIK O JAVNOBELEŽNIČKOM ISPITU
PRAVILNIK O BROJU JAVNOBELEŽNIČKIH MESTA

POSLOVNIK IZVRŠNOG ODBORA JKS

POSLOVNIK SKUPŠTINE JKS

MODELI JAVNOBELEŽNIČKIH OMOTA SPISA
MODELI JAVNOBELEŽNIČKIH POTVRDA I UVERENJE
MODELI JAVNOBELEŽNIČKIH KNJIGA
PRAVILNIK O VODJENJU IMENIKA ZAMENIKA JAVNIH BELEŽNIKA
 PRAVILNIK O VODJENJU IMENIKA JAVNOBELEŽNIČKIH POMOĆNIKA
ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG SAVETA
 PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VODJENJA IMENIKA JAVNOBELEŽNIČKIH PRIPRAVNIKA
 PRAVILNIK O VODJENJU IMENIKA VRŠILACA DUŽNOSTI JAVNIH BELEŽNIKA