Đukanović pozvao ministra Selakovića i predsednika AKS Đorđevića na sastanak o učešću javnih beležnika u radnoj grupi koja razmatra izmene zakona o javnom beležništvu

Beograd, 16. decembar 2014. godine –Predsednik Javnobeležničke komore Srbije Miodrag Đukanović izjavio je danas da je od suštinske važnosti da u Radnoj grupi koja razmatra predloge izmena Zakona o javnom beležništvu učestvuju i javni beležnici, i istovremeno uputio poziv ministru pravde Nikoli Selakoviću i predsedniku Advokatske komore Srbije Dragoljubu Đorđeviću za sastanak na kojem bi razmotrili aktuelnu situaciju i učešće javnih beležnika u Radnoj grupi.

„Smatram da je od suštinske važnosti i u interesu građana da u sastavu Radne grupe koja se bavi izmenama Zakona koji reguliše delatnost javnih beležnika učestvuju i predstavnici profesije na koje se Zakon direktno i odnosi. Javni beležnici su najpozvaniji da govore o Zakonu i izmenama Zakona koji se na njih i delatnost kojom se bave neposredno odnosi, te svako rešenje doneto bez našeg učešća ne bi bilo relevantno“.

Kao primer koji potkrepljuje njegove tvrdnje, Đukanović je naveo i podatak da je prilikom izmene Zakona o advokaturi, 2011. godine, na čelu radne grupe za izradu zakona bio predsednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević, odnosno predstavnik profesije kojom se Zakon neposredno bavi.

„U skladu sa prethodno navedenim, zahtevamo da se u Radnu grupu, pored predstavnika ministarstva pravde i advokature, uvrste i predstavnici javnih beležnika, i pozivamo ministra Selakovića i predsednika Advokatske komore Srbije Đorđevića na sastanak, na kojem bismo razmotrili aktuelnu situaciju i modele učešća javnih beležnika u radu Radne grupe“, zaključio je predsednik Javnobeležničke komore Miodrag Đukanović.