Iz medija

TV Studio B: Otvoreni info telefoni za sigurniju kupovinu stanova

Beograd, decembar, 2014.

-----------------------------------------------------------------

Noviput.rs: Notari obezbedjuju vecu pravnu sigurnost

Beograd, april, 2014.

-----------------------------------------------------------------

Ekapija: Notari od 1. septembra preuzimaju ugovore o nepokretnosti - Javnobeležnički sistem će ograničiti malverzacije u prometu nekretnina

Beograd, april, 2014.

-----------------------------------------------------------------

Notari - kraći rokovi i zaštićeni građani

Beograd, april, 2014.

-----------------------------------------------------------------