Članci

Komisija za međunarodnu saradnju notara u zvaničnoj poseti Javnobeležničkoj komori Srbije

Odluka o pristupanju Javnobeležničke komore Srbije u Međunarodnu uniju notara u oktobru 2016.

U organizaciji Javnobeležničke komore Srbije, u Beogradu su u periodu od 15. do 19. novembra 2015. godine, boravili članovi Komisije za međunarodnu saradnju notara (CCNI). Cilj posete ove komisije bio je uvid u funkcionisanje javnog beležništva u Srbiji radi pristupanja Javnobeležničke komore Srbije Međunarodnoj uniji notara.Članovi Komisije, predvođeni Mišelom Merlotijem, predsednikom Komisije za međunarodnu saradnju notara, su objavili da će se u oktobru 2016. u Parizu na međunarodnoj skupštini notara odlučiti da li je Javnobeležnička komora Srbije spremna da bude punopravna članica Međunarodne unije notara. Osim gospodina Merlotija, u Srbiji su boravili i dr Hans-Jakob Pucer, potpredsednik zadužen za centralnu, istočnu i jugoistočnu Evropu Komisije za međunarodnu saradnju notara, Didije Nurisa, potpredsednik Komisije za međunarodnu saradnju notara zadužen za Evropu, kao i dr Magdalena Valušova, član i konsultant za propise u Komisiji za međunarodnu saradnju notara. Jedan od glavnih zadataka Komisije za međunarodnu saradnju notara jeste pomoć pri prijemu novih notarijata u članstvo Međunarodne unije notara i ekspertiza javnobeležničkog sistema zemalja čije su notarske komore kandidati za članstvo u ovoj organizaciji.Tokom trodnevne posete članovi komisije su obišli nekoliko notarskih kancelarija u Srbiji, gde su imali priliku da na licu mesta steknu uvid u rad i profesionalnost javnih beležnika Srbije. Osim toga, članovi komisije su se sastali i sa ministrom pravde Nikolom Selakovićem, zatim potpredsednikom Privredne komore Srbije Miroslavom Miletićem, predsednikom Javnobeležničke komore Srbije Miodragom Đukanovićem, predsednikom odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine Republike Srbije Aleksandrom Martinovićem, direktorom Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Dejanom Đurđevićem, zamenicom predsednika Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Andrejević i dekanom Pravnog fakulteta u Beogradu Simom Avramovićem.

Predstavnici Komisije za međunarodnu saradnju notara zaključili su da postoje i dobre i loše strane u funkcionisanju javnog beležništva u Srbiji. Dobre strane su da su zakonski tekstovi kvalitetni, u skladu sa međunarodnim zakonima i ne predstavljaju prepreku za pristup Međunarodnoj uniji notara, kao i da je zakon koji je pripreman pet godina odlično pripremljen. Jedan od zaključaka je i taj da su javnobeležničke kancelarije koje su članovi komisije posetili, u skladu sa međunarodnim standardima i dobro organizovane. Negativne strane su još uvek nezavidan imiDž javnih beležnika u Srbiji, jer ih ljudi doživljavaju kao nekoga ko udara pečate, a ne kao kvalifikovana i visokoobrazovana lica koja doprinose sigurnosti pravnog sistema. Takođe, negativna strana jeste da su javni beležnici u Srbiji koleteralna šteta, jer je samo jedna pravna
profesija opterećena propisanim nametom od strane države u visini od 30 odsto od naplaćene nagrade bez PDV-a koji služi za unaređenje stanja u sudovima.Komisija za međunarodnu saradnju notara je ovlašćena da u okviru Međunarodne unije notara (UINL) uspostavlja odnose sa notarskim komorama, notarima i notarskim organizacijama u cilju promocije primene i razvoja osnovnih principa latinskog tipa notarijata i da pruža pomoć, ako je to potrebno, notarskim komorama prilikom donošenja ili izmena i dopuna zakona o notarima u njihovim zemljama.