Brošura: Javni beležnici - Ko su i šta rade?


Ko su javni beležnici Srbije? Kakve će biti njihove nadležnosti? Koje će usluge javni beležnici pružati građanima?

Za koje usluge građani moraju, a za koje mogu da se obrate javnom beležniku? Koje isprave sastavlja javni beležnik?

Gde javni beležnik pruža svoje usluge? -odgovore na ova i brojna druga praktična pitanja može pronaći u brošuri „Javni beležnici: ko su i šta rade?“

PDF Brošura